NINJA RACE 2022 – OFFICIELLA REGLER

ALLMÄNT

Till Ninja Race 2022- tävlingen tillämpas UNAA:s (Ultimate Ninja Athlete Association) officiella tävlingsregler för World Ninja Athlete Games. 

Ninja Race 2022- tävlingsbanan består av nio hinder, som genomförs i bestämd ordning 1-3 gånger. Tävlingsbanan och hindren är lika för alla. Avvikelser förekommer i 12-åringarnas klass där hindrens höjd justeras enligt barnens storlek.  Banan bör genomföras på max 10 minuter. 

Deltagaren samlar poäng genom att genomföra hinder. Av varje korrekt genomfört hinder tilldelas deltagaren 1-2 poäng. Vid hinder värda 2 poäng är det möjligt att få 1-2 poäng beroende på hur långt deltagaren framskrider i hindret (hela sträckan= 2 poäng, över halva sträckan= 1 poäng).

Deltagaren får misslyckas eller hoppa över hinder max 3 gånger under tävlingen. Överskrider man detta diskvalificeras deltagaren trots att hen skulle klara sig till mål. 

Hindren måste genomföras på ett försök. Ifall deltagaren misslyckas med genomförandet, tilldelas hen 0 poäng för hindret, därefter hen måste fortsätta till nästa hinder. 

Vinnaren utses i första hand baserat på intjänade poäng, i andra hand beaktas slutgiltiga prestationstiden. Med andra ord vinner deltagaren med mest poäng. Ifall flera deltagare har samma antal poäng, utses vinnaren baserat på sluttiden. 

Mera info om UNAA:s officiella tävlingsregler hittas på (engelska) https://ultimateninja.net/about/rules/

BANA & POÄNGSÄTTNING

Bana utförs enligt tabellen nedan. Maximal utförandetid 10 min.

OrdningPoängHinder
11Ninja Steps
22Balans rulle
32Ringar
42Peg Board
51Rep klättring
6130m löpning
71Ninja Steps
81Balans bom
92Grepp
102Flying Monkey
111Rep klättring
12130m löpning
131Ninja Steps
142Balans rulle
152Cliffhanger
161Ringar
171Rep klättring
18130m löpning

Hinder

Ninja Steps (Quintuple steps)

Det finns 6st ninja steps i tävlingen, tävlande måste ta sig framåt genom att hoppa från steg till steg. Det är tillåtet att stiga på stegen, ta tag i stegen med händerna, stanna upp vid varje steg men rör den tävlande i marken mellan stegen så är prestationen avvisad.

Balans rulle (PVC Roller)

Den tävlande tar sig framåt en sträcka på 1,8 meter (1,2 m för barn) genom att balansera på ett PVC-rör med en diameter på 10 cm. Båda benen på den tävlande måste vara på röret samtidigt vid start och slutlinjen.

Ringar (Rings)

Den tävlande tar sig fram en sträcka på 18 meter (9 m för barn) med hjälp av ringar. Avståndet mellan ringarna är 1,2-1,8 meter. Fötterna får inte ta i marken och den tävlande måste röra i varje ring. Vid byte av riktning och vid sista ringen bör den tävlande hålla i ringen med båda händerna.

Grepp (Grips)

Den tävlande tar sig fram en sträcka på 12 meter (6 m för barn) med hjälp av olika hängande grepp. Fötterna får inte ta i marken och den tävlande måste röra i varje grepp. Vid byte av riktning och vid sista greppet bör den tävlande hålla i greppet med båda händerna. Den tävlande får endast hålla i greppet, inte i des upphängning.

PEG Board

Peg Board är en perforerad träskiva där den tävlande tar sig fram hängandes genom att använda sig av trähandtag.

Längden på sträckan är 3,65m för vuxna och 1,8m för barn. Den tävlande kan hoppa över så många hål som hen vill. Viktigaste är att, i början och slutet av hindret bör trähandtagen vara bredvid varann på utsatt plats.

Rep klättring (Rope Climb)

Den tävlande klättrar uppför repet så att hen når åtminstone med en hand över den med tejp utmärkta gränsen. Höjden är 4,57 meter för vuxna och 3,65 meter för barn. Den tävlande kan avlägsna sig från repet när som helst så länge det sker på ett säkert sätt. 

Balans bom (Balance Beam)

3 meter lång balanseringsbom vars ena ände har en höjd på 61 cm (45 cm för barn). Bommen få korsas gåendes eller springades. Ingen markkontakt.

Flying Monkey Bars (Laches bar)

Avstånd mellan stängerna är 1,21 meter. Sträckan de tävlande ska ta sig är 12.19 meter (6 meter för barn). Barn under 7 år behöver inte genomföra detta hinder.

De tävlandes båda händer måste samtidigt vara på vid första och sista stången. I övrigt kan den tävlande ta sig fram med fri stil. Fötterna får inte röra marken. 

Cliffhanger

Den tävlande tar sig fram hängandes från “lister” en sträcka på 4,87 meter (3,65 meter för barn). Båda händerna bör vara på “listen” i början och i slutet av hindret.