Tävlingar

Finländska mästerskapen 2021:

FOCRA har utsett Valhalla Challenge 21.8.2021 till det första nationella mästerskapet. 

I FM finns en öppen klass(elit) och åldersklasserna 12-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 och 60+ . Samtliga klasser gäller för både damer och herrar.

Anmälning till FM sker via Valhalla Challenge hemsida www.folkhalsan.fi/valhalla

Regler i FM:

Regelverket baseras på World OCR- XC Competition Rules

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

FISO OCR XC RULES

1.     WORLD OCR, Fèdèration Internationale de Sports d`Obstacles (FISO) är den organisation som ansvarar för officiella OCR XC tävlingsregler.

2.     OCR-tävlingar (OCR XC) är hinderbanelopp, med masstart/gruppstart och den tävlande som är först över mållinjen och har minst ett armband kvar vinner.

Allmänt uppförande.

-Tävlingstaktik är en del av interaktionen mellan tävlande, med den tävlande är skyldig att:

– Följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.

– Utöva god sportsmannaanda hela tiden.

– Följa avsikten med en regel om den kan tolkas på olika sätt.

– Ansvara för sin egen och andras säkerhet.

– Följa instruktioner från funktionärer/domare.

– behandla andra tävlande, funktionärer, volontärer, media, sponsorer, åskådare med respekt och artighet.

Allmänna regler.

– Ett ärligt försök att genomföra alla hinder, som en allmän regel innebär ett ärligt försök att den tävlande måste applicera hela kroppsvikten på hindret.

-”Touch and Go” på ett hinder för att avsiktligt ”misslyckas” kommer leda till diskvalificering.

– Endast ett försök på följande hinder Ropeclimb, Pipeclimb, Rings, Lowrigg, Ropeclimb /Salomonladder, Step ups and downs /Weaver, Valhalla Rigg, Multi Rigg (inget andra försök). Övriga hinder har deltagarna tre försök på sig innan man tvingas klippa ett armband.

– Alla tävlande ska tilldelas fyra armband inför starten.

– En tävlande som inte klarar ett hinder ska få ett armband avklippt och avlägsnat av funktionär vid det aktuella hindret.

– Den tävlande måste ha ett armband kvar vid målgång för att vara berättigad till utmärkelse.

– En straffslinga måste genomföras för varje armband som blivit avklippt, straffrundan är placerad efter sista hindret och börjar vid målområdet.

– Straffslingan ska inte ta kortare tid än det svåraste hindret. I Valhalla Challenge är straffrundan runt Adidashallen.

– På några av hindren finns valalternativ normalway eller fastway. Fastway alternativet är svårare och om deltagaren klarar det får den direkt fortsätta längs banan, om deltagaren misslyckas klipps ett band och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret ska genomföras innan man fortsätter längs banan. Normalway alternativet är lättare och om deltagaren klarar det får den behålla armbandet men behöver genomföra ett extra hinder/tilläggsrunda och om deltagaren misslyckas klipps ett armband och ett extra hinder/tilläggsrunda intill hindret behöver genomföras innan man fortsätter längs banan

– En tävlande utan armband (fyra eller fler misslyckade hinder) ska utföra fyra straff loopar. Tiden blir dock inofficiell om tävlande inte har armband och tävlanden kan därmed inte tävla om officiella FM placeringar.

– Straffslingan ska placeras inom synhåll för mållinjen och åskådare, helst omedelbart före mållinjen, eller före sista hindret.

– Tävlanden som korsar mållinjen samtidigt, ska tilldelas oavgjort.

– Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att tävlande varnas verbalt, med förbehåll för diskvalificering.

– Den tävlandes startnummer måste vara synligt under loppets gång, till exempel pannband och armbindel eller skrivet på arm/axel och baksidan av underbenet med permanent markör.

– Den tävlande måste ha täckt torso.

– Det är förbjudet att vara barfota, samt använda skor med metalldubbar/spikskor.

– Bilder och videos som tas av arrangören på deltagaren under tävlingen, har arrangören har rätt att använda dessa bilder till marknadsföring etc. utan att ersättning utgår till deltagaren. Deltagaren samtycker genom att anmäla sig till tävlingen.

– Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta. Blankett för godkännande fås av valhalla@folkhalsan.fi eller kan laddas ner via www.focra.fi

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.