Uttagning till landslaget

OCR-landslagets uttagning till internationella tävlingar
(Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap)

Grundprincip: Fem kvinnliga idrottare och fem manliga idrottare väljs till eliten och inom varje åldersgrupp.

 1. De tre bästa idrottarna i Finska mästerskapen (FM).
 2. De två bästa idrottarna enligt rankingpoäng, som inte har placerat sig bland de tre bästa i FM-tävlingarna.

Rankingpoäng kan samlas i 18 månaders tid. 18 månader efter en prestation raderas poängen från denna. Det nordiska ranking-systemet

Undantag från grundprincipen

 • I FM-tävlingar, om färre än 3 idrottare i en specifik elit- eller åldersgrupp får resultat, väljs idrottare till den gruppen baserat på rankingpoäng, så att det totala antalet idrottare är 5 (1 FM och 4 ranking eller 2 FM och 3 ranking).
 • Om det skulle väljas mer än 5 idrottare till landslaget i en viss åldersgrupp (till exempel på grund av övergång från en åldersgrupp till en annan):
  • Alla idrottare väljs till landslaget om kvoten för landslaget för den internationella tävlingen tillåter det.
  • Om den nationella kvoten för en viss grupp i en internationell tävling är lägre än antalet idrottare som väljs ut baserat på FM-tävlingar och rankingpoäng, kommer idrottarna att väljas enligt följande för att fylla kvoten:
   1. Alla idrottare som har placerat sig på plats 1-3 i FM-tävlingarna väljs först.
   2. Om det antal idrottare som väljs ut baserat på resultaten från FM-tävlingarna är mindre än den nationella kvoten, kommer kvoten att fyllas i den ordning som anges av rankingplaceringarna.
   3. Om den nationella kvoten är en eller två idrottare, fylls kvoten genom idrottare som har placerat sig 1-3 i FM-tävlingar i enlighet med deras inbördes rankingplaceringar.

De idrottare som inte blir utvalda till landslaget, baserat på resultat från FM eller rankingpoäng, har möjlighet att söka ett wild card för att få en plats i landslaget. Ansökningar ska skickas i fri form till adressen president.finland@worldobstacle.org.

I ansökan bör det framgå vilka meriter sökanden anser vara berättigad till, för att beviljas ett wild card. Ansökningar om wild card måste vara inlämnade senast fem dagar innan anmälningarna till de internationella tävlingarna stängs.

FOCRA kommer att publicera de utvalda idrottarna till Finlands OCR-landslag på sin webbplats senast den 15 januari det år som urvalet gäller. Urvalet ger rätten att representera Finland i alla internationella tävlingar som hålls under det året.