Tävlingsarrangörer

Nu har din OCR tävling möjlighet att ansöka om att bli både FOCRA kvaltävling och FM tävling.

FOCRA utvecklar sin verksamhet för att locka fler idrottare till grenen och göra det lättare för idrottarna att hitta tävlingar som ger FOCRA rankingpoäng. Den här utvecklingen innebär förbättrade möjligheter och tydligare anvisningar till arrangörernas hur man ska ordna FOCRA sanktionerade tävlingar.

För dig som är tävlingsarrangör finns anvisningar för tävlingsarrangörer samt ansökningsblankett för kval- och FM tävlingar.

Ansök om FOCRA kvaltävling eller FOCRA FM tävlingar:

Lämna in din ansökan för FOCRA tävlingar till president.finland@worldobstacle.org

Ansök om FOCRA ranking-tävling och Finska mästerskap för säsongen 2024. Sista ansökningsdag för FOCRA FM är 31.12.2023 och anmälning för ranking tävlingarna är fortlöpande.

Riktlinjer för kvalifikationstävlingar och finländska mästerskapen i OCR

Webbsida

Webbsida för eventet bör publiceras senast 3 månader före eventets datum. Denna websida bör innehålla följande information:

  • Generella regler senast 2 månader före eventets datum.
  • Karta över tävlingsområdet senast en månad före eventets datum.
  • Regler för varje hinder senast 2 veckor före eventets datum.

Ett max 15 minuters informationsmöte bör hållas med huvuddomare och tävlingskommitté senast 2 timmar före start. Ett max 15 minuters tävlingsinfo bör hållas senast 1 timme före start. Denna info är obligatorisk för Elit, mästerskaps deltagare samt kvalstarts deltagare.

Bana

Tävlingen ska utmana kondition och innehålla hinder som utmanar kroppen funktionalitet med smidighet, balans, överkropp, underkropp, grepp och snabbhet. Banan bör vara 3-15km Det bör finnas 3 hinder / km dock minst 15 hinder per tävling Hänghinder 5-10 st. Exempel: armgång, ringar, repklättring, gibbons, flying monkey, stairway to heaven, pegboard, olika versioner av multirigg Hinder med extern vikt (styrkehinder) 3-10 st. Exempel: traktorhjul flip, farmerswalk, wreckbag, atlas stenar (mjuka), förflyttning av olika föremål, dra föremål. Skicklighets och smidighets hinder 5-20 st. Exempel: balans, precisions kast, ninja steps, ramp, nätklättring, över-under-över-under, väggar av olika slag, kryphinder, irish table, weaver, Naturliga hinder Exempel: Träsk, diken, trappor, branta backar

Regler

Mästerskapsregler för OCR som finns på FOCRAs hemsida bör efterföljas. Reglerna baserar sig på World obstacles mästerskapsregler. 3 armband / tävlande och en straffrunda vid slutet av tävlingen. Vissa åldersgrupper kan erbjudas ett större antal armband om tävlingen eller väderförhållandena anses vara för utmanande. Om idrottarna ifråga också vill tävla i allmän klass kan den inte ta emot extra armband utan bör acceptera samma villkor som övriga i allmän klass. Om extra armband tas emot så startar också idrottaren i dess åldersgrupp.

Domare

Alla hinder bör övervakas av minst två hinderdomare varav en med nivå 1 utbildning. Nivå 1 utbildningen fås kostnadsfritt av FOCRA. Vid tillställningen bör minst en domare med nivå 2 eller högre utbildning infinna sig. Om arrangören inte har en domare med nivå 2 utbildning kan denne domare hyras av FOCRA mot ersättning av resekostnader (max 200€). Säkerhet Säkerhet prioriteras vid arrangemangen.

Säkerhet

Polislov (över 200 deltagare) och räddningsplan behöver lämnas in och godkännas av myndigheter. Första hjälp med behöriga funktionärer bör finnas tillgängliga under hela arrangemanget. Alla funktionärer behöver vara medvetna om hur de ska agera vid olycksfall och det ska också finnas beskrivet i funktionärshandbok. Alla hinder behöver vara uppbyggda ur säkerhetssynvinkel och att de med säkerhet håller tävlingen igenom. Försäkringar Arrangören bör ha en allmän evenemangsförsäkring och deltagarna ansvarar för att försäkra sig själva

Ansökningar och publicering av FOCRA tävlingar

Focra tar emot anmälningar om kvalifikations tävlingar och finländskt mästerskap fram till 19 februari och annonserar ut kvalifikationstävlingar och Finländska mästerskapet inom mars månad.

Klasser

Finländska mästerskap ordnas i följande klasser: öppen klass(elit) och åldersklasserna 12-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 och 60+. Samtliga klasser gäller för både damer och herrar. För de som är under 18 år ska skilt tillstånd för deltagande ges av deltagarens förmyndare.

Kvaltävlingar

Tävlingar med Focra status berättigar till rankingpoäng. Kval till EM och VM . Från och med EM-2024 utses kvalificerade utifrån rankingsystemet.

Läs mera här

Kostnader

Kostnad för deltagare får inte överskrida 85€ Kostnad för arrangemang av kvalifikationstävling är: 100€ Kostnad för arrangemang av finländska mästerskapet är: 150€ Kostnad för eventuell domare, se avsnitt: domare. Medaljer till det finländska mästerskapet FOCRA beställer medaljer till tre främsta i alla klasser. Kostnad för dessa faktureras till arrangören enligt den mängd som gått åt.