Kilpailun järjestäjälle

OCR karsintakilpailuiden ja Suomen mestaruuskilpailuiden ohjeet kilpailuiden järjestäjille.

Hae oikeutta järjestää FOCRAn karsintakilpailu tai FOCRAn SM kilpailu viimestään 31.12.2023:

Jätä hakemuksesi FOCRA-kilpailuihin osoitteeseen president.finland@worldobstacle.org

Hae mukaan FOCRA-rankingkilpailuun ja Suomen mestaruuskilpailuihin kaudelle 2024. FOCRA SM:lle viimeinen hakupäivä on 31.12.2023, ja ilmoittautuminen ranking-kilpailuihin on jatkuvaa.

Seuraavasta tekstistä löytyy ohjeistus OCR karsintakilpailuiden ja Suomen mestaruuskilpailuiden järjestäjille. Säännöt ohjeistavat myös niitä kriteereitä, joita FOCRA edellyttää Suomen mestaruuskilpailuiden järjestäjältä:  

Tapahtumat

Tapahtuman nettisivu tulee olla julkaistu vähintään 3 kuukautta ennen tapahtumaa. Sivulla tulee käydä ilmi

  • kilpailun säännöt (vähintään 2 kuukautta ennen tapahtumaa).
  • kartta kilpailualueesta (vähintään kuukautta ennen tapahtumaa).
  • säännöt jokaiselle esteelle (vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa).

Maksimissaan 15 minuutin tiedotustilaisuus tulee pitää päätuomarin ja kilpailukomitean kanssa viimeistään 2 tuntia ennen kilpailun alkua ja maksimissaan 15 minuutin infotilaisuus kilpailusta tulee pitää kilpailijoille viimeistään tuntia ennen kilpailun lähtöä.

Rata

Kilpailun tulee haastaa osallistujien kuntoa ja kilpailussa tulee olla esteitä, jotka ovat haastavia paitsi kunnon, myös ketteryyden, tasapainon, ylä- ja alavartalon voiman, grippi(puristus)voiman että nopeuden suhteen.

Radan tulee olla 3-15 km pitkä. Siinä tulee olla vähintään 3 estettä per kilpailukilometri ja vähintään 15 estettä.

  • Roikkumisesteitä 5-10 kpl. Esimerkiksi: monkey bars, renkaat, köysikiipelily, gibbons, flying monkey, stairway to heaven, pegboard, erilaisia multirigg esteitä.
  • Esteitä, missä tarvitaan voimaa ja käytetään lisäpainoja (3-10 kpl). Esimerkiksi: traktorinrenkaan pyöritys, säkin kanto, Atlas kivet (pehmeät), erilaisten esineiden siirto tai vetäminen.
  • Taito ja ketteryysesteitä 5-20 kpl. Esimerkiksi: tasapaino, keihäänheitto, ninja steps, ramppi, verkon ylitys, over-under esteet, erilaiset seinät, ryömintäesteet, irish table, weaver.
  • Luonnon esteet. Esimerkiksi: suo, oja, rappuset, jyrkät nousut.

Säännöt

OCR Suomen mestaruuskisojen säännöt löytyvät FOCRAn kotisivuilta ja niitä pitää noudattaa. Säännöt pohjautuvat Word Obstaclen sääntöihin, joissa määritellään, että kilpailuissa on 3 ranneketta per kilpailija ja kilpailun lopussa sakkokierrokset mikäli rannekkeita on menetetty.

Joissain ikäkausiluokissa voidaan ottaa käyttöön suurempi määrä rannekkeita jos kilpailu tai sääolosuhteet ovat erityisen haastavat. Mikäli kilpailija haluaa kilpailla yleisessä luokassa tai eliittiluokassa hän ei voi ottaa vastaan enempää rannekkeita kun mitä yleisessä luokassa/elitissä on. Mikäli kilpailija haluaa ottaa vastaan lisärannekkeita, hänen tulee aloittaa kilpailu kyseisen ikäluokan lähdössä, ei yleisessä lähdössä/eliitissä.

Tuomarit

Kaikkia esteitä pitää valvoa vähintään kaksi estetuomaria, joilla toisella pitää olla 1 tason tuomarikoulutus. 1 tason tuomarikoulutuksen saa FOCRAsta maksutta. Lisäksi vähintään yhdellä kilpailun tuomareista tulee olla 2 tason tai korkeamman tason tuomarikoulutus. Jos kilpailun järjeställä ei ole henkilöä, jolla on 2 tason tuomarikoulutus, voidaan FOCRAn kautta saada järjestettyä koulutettu tuomari maksamalla tuomarin matka- ja mahdolliset majoituskustannukset (max 200 euroa).

Turvallisuus

Järjestäjän tulee aina priorisoida turvallisuutta kilpailuiden järjestämisessä. Järjeställä pitää olla tapahtuman järjestämiseen saatu lupa poliisilta sekä tehty turvallisuussuunnitelma, mikäli osallistujia on yli 200.

Koko kilpailun ajan tulee olla saatavilla ensiapua ja kaikkien tulee olla tietoisia, kuinka toimitaan tapaturmatilanteissa. Ohjeistus tulee olla kirjallisena.

Kaikki esteet tulee rakentaa turvallisuusnäkökohta huomioiden ja siten, että ne ovat turvallisia koko tapahtuman ajan.

Vakuutukset

Järjestäjällä tulee olla yleinen tapahtumanjärjestäjän vakuutus ja osallistujat vastaavat itse siitä, että heillä on omat tapaturmavakuutukset kunnossa.

Hakemukset ja Focran kilpailuiden julkaisu

Focra ottaa vastaan hakemuksia karsintakilpailuiden ja Suomenmestaruuskilpailuiden järjestämisestä 31.12 asti, paitsi ranking-kilpailut jotka voi hakea ympäri vuoden, ja tiedottaa tulevan vuoden kilpailuista maaliskuun aikana.

Kilpailuluokat

Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavissa kilpailuluokissa: yleinen luokka (eliitti) ja ikäkausiluokat: 12-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ja 60+. Kaikki luokat ovat erikseen sekä naisille että miehille. Alaikäisillä tulee olla huoltajien kirjallinen lupa osallistumiseen.

Karsintakilpailut

Focran alla järjestetyillä kilpailuilla on oikeus jakaa / saada rankingpisteitä kilpailijoille.

Karsinta euroopanmestaruuskilpailuihin.

Vuodesta 2024 alkaen karsinta EM ja MM-kilpailuihin toteutetaan rankingsysteemin kautta. Lue lisää täältä

Karsinta maailmanmestaruuskilpailuihin

Suomen mestaruuskilpailuista kolme parasta jokaisesta luokasta voi päästä MM kilpailuihin.

2 muuta paikkaa jokaisesta luokasta valitaan rankingsysteemin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kahdella muulla kun SM-kilpailuiden mitalisteilla on mahdollisuus saada paikka MM kilpailuihin.

Kustannukset

Kilpailun osallistumismaksu kilpailijalle ei saa olla yli 85 euroa.

Karsintakilpailun järjestäjän maksu Focralle on 100 €

Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämismaksu Focralle on 150 €

Forcralle tulevan maksun lisäksi tulee mahdollisia lisäkustannuksia tuomareista (kts kohta tuomarit).

Suomen nmestaruuskilpailuiden mitalit

FOCRA tilaa mitalit kaikkien luokkien kolmelle parhaalle kilpailijalle. Kilpailun järjestäjää laskutetaan sen mukaan, montako mitalia on kilpailuissa jaettu.