Viktig information om kvalificering till OCREC 2022

Det har skett en misstolkning av reglerna för kvalifiseringen via åldersgrupper till OCR-Europeiska mästerskapen.

Enligt World Obstacles reglemente så kan endast 50% av en åldersgrupp kvala in till mästerskapen.

Till exempel: Är det 10 deltagare i en åldersgrupp så är endast 5 st kvalificerade till mästerskapen. Vid udda antal deltagare i en åldersgrupp så bedöms kvalificeringen till fördel för deltagaren. Det vill säga, om åldersgruppen har 3 deltagare så är 2 av 3 kvalificerade till mästerskapen.

Denna regel berör en del av er som deltog i Valhalla Challenge 2021 i Vörå!

De av er som vill delta i OCREC men inte är kvalificerade på grund av detta kan ta kontakt med oss.

Kategorier:
OCREC 2022